Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A Szolgáltató/Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a Vevő a szerződés teljesítése érdekében megad.

A vásárláskor az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

Vásárló neve
Vásárló e-mail címe
Vásárló telefonszáma
Vásárló lakcíme
Szállítási cím
Számlázási név és cím

Az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról kiadott 2011.évi CXII. törvény 20§(1)

Adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokat  a Szolgáltató/Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a számviteli szabályok szerinti nyilvántartás céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adja át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Adatait az utolsó felhasználástól számított egy naptári évig tároljuk. Aki a www.taverna-dionysos.hu oldalon Személyes Adatait megadja a szolgáltatás igénybevételére,  választhatja az adatok átmeneti tárolásának engedélyezését vagy kérheti a felhasználás utáni azonnali törlését.

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.

Egyéb rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó. A Nyilatkozat módosítását követően a szolgáltatás ismételt használata a módosítások elfogadását jelenti. 

A szolgáltató neve: Syrtos Kft.                                                                                                                                 

A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 16.                                                                                     

Levelezési címe: dionysos@dionysos.hu                                                                                               

telefonszáma: +36-1-3181222

A szerződés nyelve: magyar